پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟

1 پاسخ 1

سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره ناقه صالح) (کدام سوره به ناقه صالح معروف است) (سوره معروف به ناقه صالح) () (سوره ناقه) (کدام سوره به ناقه صالح معروف است؟) (کدام سوره قران به ناقه صالح معروف است) (سوره صالح) (کدام سوره به ناقه صالح مشهور است) (کدام سوره ناقه صالح) (کدام سوره به ناقه صالح معروف است ؟) (سوره ناقه صالح ) (سوره ناقة صالح) (کدام سوره به ناقه صالح) (معروف ترین تراژدی یونان) (ناقه صالح در قران) (ناقه صالح+سوره+قران)