پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ایتالیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ایتالیا (Italy) روم (Rome) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ایتالیا) (پایتخت ایتالیا چه نام دارد) (نام پایتخت ایتالیا) (پایتخت کشور ایتالیا) (پايتخت ايتاليا) (اسم پایتخت ایتالیا) () (پایتخت ایتالیا کجاست ؟) (پایتخت ایتالیا کجاست) (مرکز کشور ایتالیا) (پاىتخت اىتالىا) (پايتخت كشور ايتاليا) (بایتخت ایتالیا جه نام دارد) (نام+پایتخت+ایتالیا) (کشوراتالیا) (پایتخت عمان) (پایتخت سوئیس) (مساحت ایتالیا)