پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«کوچکترین کلمة» قرآن چند حرف دارد؟

1 پاسخ 1

كوچكترين كلمه قرآن «1 حرفي» است باء.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کوچکترین شهرایران) (کوچکترین رود ایران) (کوچکترین سوره قرآن) (کوچکترین ایه قران)