پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در نسل اول تلفن های همراه، در هر سلول، چند نفر می توانند بصورت همزمان با موبایل صحبت کنند؟

1 پاسخ 1

یک ‎‎سلول در واقع منطقه ای است حول یک آنتن مخابراتی که امواج آن آنتن در آن منطقه قابل دریافت می باشد. از نظر تئوری یک آنتن یک ۶ ضلعی به مرکز خود را تحت پوشش امواجش قرار می دهد.‎سیستم سلولی آنالوگ را اصطلاحا ‎نسل اول ‎می نامند. در این سیستم معمولا به هر اپراتور تلفن همراه ۸۳۲ موج فرکانسی برای استفاده در یک شهر اختصاص داده می شود. 42 موج از این مجموعه برای انجام امور کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد. هر دستگاه تلفن همراه برای هر تماس از ۲ فرکانس استفاده می کند (یکی برای ارسال صدا و دیگری برای دریافت).بدین ترتیب ۳۹۵ کانال تماس برای هر اپراتور وجود دارد (۸۳۲=۴۲+۳۹۵x۲). بنابراین برای هر سلول یک هفتم این تعداد یعنی 56 کانال صوتی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر در هر سلول ۵۶ نفر میتوانند به صورت همزمان با تلفن همراه شان صحبت کنند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نسل اول تلفن همراه) (کد موبایل باکو)