پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاهوک/پندر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاهوک/پندر 352672 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاهوک/پندر باید ابتدا 0352672 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاهوک/پندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0352672123456 را وارد نمایید. شهرستان چاهوک/پندر از توابع استان یزد می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده