پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ایرلند چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ایرلند (Ireland) دوبلین (Dublin) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ایرلند) (پایتخت کشور ایرلند) (پايتخت ايرلند) (پایتخت ایرلند در جدول) (ایرلند کجاست) () (مرکز ایرلند جنوبی) (پایتخت ایرلند در حل جدول) (نام پایتخت ایرلند) (کشور ایرلند) (پایتخت ایرلند کجاست) (مرکز ایرلند) (پايتخت كشور ايرلند) (پایتخت ایرلند چه نام دارد) (پایتخت ایرلند درجدول) (مرکز ایرلند جنوبی در جدول) (پایتخت کشورایرلند) (ایرلند) (مرکزایرلند) (بايتخت ايرلند) (مرکز کشور ایرلند) (پایتختایرلند) (کشورایرلند) (پایتخت ایرلند ) (ایرلند کجاست؟) (پايتخت ايرلند ) (جمعیت ایرلند)