پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان واشیان/چشمه شیرین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان واشیان/چشمه شیرین 663439 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان واشیان/چشمه شیرین باید ابتدا 0663439 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در واشیان/چشمه شیرین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663439123456 را وارد نمایید. شهرستان واشیان/چشمه شیرین از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده