پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مغانک سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مغانک سفلی 666238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مغانک سفلی باید ابتدا 0666238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مغانک سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0666238123456 را وارد نمایید. شهرستان مغانک سفلی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده