پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلام بحری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلام بحری 663742 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلام بحری باید ابتدا 0663742 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلام بحری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663742123456 را وارد نمایید. شهرستان گلام بحری از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گلام بحری)