پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گل باغی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گل باغی 663744 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گل باغی باید ابتدا 0663744 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گل باغی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663744123456 را وارد نمایید. شهرستان گل باغی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده