پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کونانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کونانی 663675 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کونانی باید ابتدا 0663675 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کونانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663675123456 را وارد نمایید. شهرستان کونانی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده