پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سراب چنگائی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سراب چنگائی 663232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سراب چنگائی باید ابتدا 0663232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سراب چنگائی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663232123456 را وارد نمایید. شهرستان سراب چنگائی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره زرنق سراب) (پیش شماره سراب)