پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سپیددشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سپیددشت 663472 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سپیددشت باید ابتدا 0663472 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سپیددشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663472123456 را وارد نمایید. شهرستان سپیددشت از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان سپیددشت)