پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دره گرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دره گرگ 665323 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دره گرگ باید ابتدا 0665323 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دره گرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0665323123456 را وارد نمایید. شهرستان دره گرگ از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گرگ)