پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خمه سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خمه سفلی 666232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خمه سفلی باید ابتدا 0666232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خمه سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0666232123456 را وارد نمایید. شهرستان خمه سفلی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خمه سفلی)