پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دکترمقاربت بعد دوران قاعدگی بوده الان تقریبا 20 روز گذشته و نزدیک دوران قاعدگی هست علائمی دارد که متوجه شویم حامله شده.الان چه باید کرد ؟

1 پاسخ 1

پاسخ داده شد در صورت تاخیر قاعدگی تست بارداری چک شود

برگرفته از : http://www.drs-azari.ir/ (دکتر صدیقه آذری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده