پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تلوری سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تلوری سفلی 663223 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تلوری سفلی باید ابتدا 0663223 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تلوری سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663223123456 را وارد نمایید. شهرستان تلوری سفلی از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده