پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تجره گله دار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تجره گله دار 663234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تجره گله دار باید ابتدا 0663234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تجره گله دار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663234123456 را وارد نمایید. شهرستان تجره گله دار از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تجره گله دار) ()