پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پشت تنگ سیاب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پشت تنگ سیاب 663673 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پشت تنگ سیاب باید ابتدا 0663673 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پشت تنگ سیاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663673123456 را وارد نمایید. شهرستان پشت تنگ سیاب از توابع استان لرستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()