پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گروه راین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گروه راین 342672 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گروه راین باید ابتدا 0342672 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گروه راین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342672123456 را وارد نمایید. شهرستان گروه راین از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()