پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهک اسفیج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهک اسفیج 347449 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهک اسفیج باید ابتدا 0347449 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهک اسفیج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0347449123456 را وارد نمایید. شهرستان کهک اسفیج از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده