پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کنگری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کنگری 347468 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کنگری باید ابتدا 0347468 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کنگری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0347468123456 را وارد نمایید. شهرستان کنگری از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 9055) ()