پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شصت فیج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شصت فیج 347439 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شصت فیج باید ابتدا 0347439 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شصت فیج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0347439123456 را وارد نمایید. شهرستان شصت فیج از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده