پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


درود مجدد .. یعنی به نظرتون استفاده کنم از این ماسک کوچک کننده بینی موردی نداره ؟

1 پاسخ 1

سلام .با توجه به اینکه موثر بودن و بیخطر بودن آن در مقالات علمی ثابت نشده است ، از نظر اینجانب قابل توصیه نیست .

برگرفته از : http://www.sinusclinic.ir/ (دکتر جهانگیر قربانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده