پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده پیش سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده پیش سفلی 348352 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده پیش سفلی باید ابتدا 0348352 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده پیش سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0348352123456 را وارد نمایید. شهرستان ده پیش سفلی از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()