پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده ایرج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده ایرج 342455 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده ایرج باید ابتدا 0342455 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده ایرج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342455123456 را وارد نمایید. شهرستان ده ایرج از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده