پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جواران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جواران 347458 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جواران باید ابتدا 0347458 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جواران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0347458123456 را وارد نمایید. شهرستان جواران از توابع استان کرمان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده