پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یک لنگی علیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یک لنگی علیا 532338 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یک لنگی علیا باید ابتدا 0532338 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یک لنگی علیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532338123456 را وارد نمایید. شهرستان یک لنگی علیا از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده