پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هندل آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هندل آباد 5112411 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هندل آباد باید ابتدا 05112411 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هندل آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05112411123456 را وارد نمایید. شهرستان هندل آباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده