پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو 552466 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو باید ابتدا 0552466 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552466123456 را وارد نمایید. شهرستان نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(توزنده جان) ()