پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نقندر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نقندر 512427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نقندر باید ابتدا 0512427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نقندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512427123456 را وارد نمایید. شهرستان نقندر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده