پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نامن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نامن 572424 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نامن باید ابتدا 0572424 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نامن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572424123456 را وارد نمایید. شهرستان نامن از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده