پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لطف آبادنیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لطف آبادنیشابور 551237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لطف آبادنیشابور باید ابتدا 0551237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لطف آبادنیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0551237123456 را وارد نمایید. شهرستان لطف آبادنیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده