پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوش سربوزی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قوش سربوزی 5125255 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوش سربوزی باید ابتدا 05125255 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوش سربوزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05125255123456 را وارد نمایید. شهرستان قوش سربوزی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()