پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه نومشهد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه نومشهد 512626 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه نومشهد باید ابتدا 0512626 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه نومشهد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512626123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه نومشهد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده