پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه شیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه شیر 529246 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه شیر باید ابتدا 0529246 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه شیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529246123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه شیر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده