پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قره قلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قره قلی 571248 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره قلی باید ابتدا 0571248 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قره قلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0571248123456 را وارد نمایید. شهرستان قره قلی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده