پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فرگ 532854 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فرگ باید ابتدا 0532854 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532854123456 را وارد نمایید. شهرستان فرگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان فرگ)