پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فردوس چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان فردوس 534 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فردوس باید ابتدا 0534 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فردوس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0534123456 را وارد نمایید. شهرستان فردوس از توابع استان خراسان رضوی می باشد.
پیش شماره شهرستان فردوس پس از هم کد سازی به 056 تغییر یافته و بعد از آن در خود شهر فردوس به جای 222 اول هرشماره 3272 و به جای سه عدد غیر از این 3273 قرار دهید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد فردوس) (پیش شماره شهرستان فردوس) (پیش شماره فردوس) () (کد تلفن فردوس) (کد شهرستان فردوس)