پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهن آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهن آباد 532385 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهن آباد باید ابتدا 0532385 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهن آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532385123456 را وارد نمایید. شهرستان شهن آباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهن اباد)