پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سلطان میدان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سلطان میدان 552525 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلطان میدان باید ابتدا 0552525 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سلطان میدان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552525123456 را وارد نمایید. شهرستان سلطان میدان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سلطانمیدان) ()