پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زشک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زشک 512435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زشک باید ابتدا 0512435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512435123456 را وارد نمایید. شهرستان زشک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()