پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهنوتلخی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهنوتلخی 532387 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهنوتلخی باید ابتدا 0532387 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهنوتلخی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532387123456 را وارد نمایید. شهرستان دهنوتلخی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده