پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چکنه سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چکنه سفلی 582392 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چکنه سفلی باید ابتدا 0582392 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چکنه سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582392123456 را وارد نمایید. شهرستان چکنه سفلی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چکنه سفلی) (پیش شماره چکنه)