پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جنگل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جنگل 532624 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جنگل باید ابتدا 0532624 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جنگل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532624123456 را وارد نمایید. شهرستان جنگل از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()