پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جنداب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جنداب 552442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جنداب باید ابتدا 0552442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جنداب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552442123456 را وارد نمایید. شهرستان جنداب از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جنداب)