پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توندر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توندر 532894 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توندر باید ابتدا 0532894 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532894123456 را وارد نمایید. شهرستان توندر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده