پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تربت جام 528 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تربت جام باید ابتدا 0528 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0528123456 را وارد نمایید. شهرستان تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره تربت جام) () (كد شهر تربت جام) (پیش شماره شهر جم)