پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پطرو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پطرو 532383 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پطرو باید ابتدا 0532383 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پطرو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532383123456 را وارد نمایید. شهرستان پطرو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پطرو)