پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دختر 22 سال هستم 1 سال است ریزش موگرفتم به دکتررفتم انواع قرص ویتامین رومصرف کردم ومحلول ماینوکسیدیل ولی نتیجه نداد تا اینکه آزمایش دادم حدود 5 ماه پیش و سطح DHA =499بود دکتر برای 4 ماه فلوتامیداتیسترون فیفول تجویز کرد ولی در این 4ماه ریزش موهای من کم نشد 1 ماه پیش دوباره آزمایش دادم سطح آندرواستندیون 3.5 و DHA= 338 استرادیول در روز 6 پریود 182 بوددکتر مجدد فلوتامید و اتیسترون را برای 4 ماه تجدیدوفیناسترایدبرای 2 ماه تجویز کرد اما از خوردن فیناستراید با توجه به اینکه در خانم ها ممنوع است و عوارض ان میترسم وهنوز شروع نکردم ایا ریزش مو من درمان میشود با این داروها ؟ایا فیناستراید رو شروع کنم ؟

1 پاسخ 1

فلوتائید عوارض زیادی دارد وتوصیه میکنم . فیناستراید برای خانمها باید روزی 2 میلی مصرف شود تا شاید موثر واقع شود

برگرفته از : http://www.doctormaleki.com/ (دکتر مریم ملکی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده